array(72) { ["id"]=> string(4) "3371" ["model"]=> string(7) "article" ["cid"]=> string(4) "1090" ["uid"]=> string(1) "4" ["username"]=> string(6) "admin5" ["title"]=> string(9) "陈石卿" ["title_color"]=> string(0) "" ["title_bold"]=> string(1) "0" ["sub_title"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(54) "http://www.xnxy120.com/uploadfile/38743a8f63b22b6f.jpg" ["verify_frame"]=> string(0) "" ["attachment_pdf"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["attributes"]=> string(1) "6" ["summary"]=> string(344) "    陈石卿,男,1990年6月参加工作,从事临床麻醉21年。2012年开始成为一名疼痛科医生,组建湘南学院附属医院疼痛科。现任湘南学院附属医院疼痛科主任,副主任医师,湖南省疼痛医学会软组织疼痛治疗组成员,湖南省风湿与疼痛中西医疼痛专科联盟常" ["source"]=> string(11) "[db:来源]" ["author"]=> string(11) "[db:作者]" ["author_x"]=> string(0) "" ["author_y"]=> string(0) "" ["author_z"]=> string(0) "" ["authority"]=> string(0) "" ["editer"]=> string(11) "[db:编辑]" ["keywords"]=> string(0) "" ["verified"]=> string(1) "1" ["verifier"]=> string(6) "admin5" ["verify_time"]=> string(1) "0" ["timestamp"]=> string(10) "1558972800" ["create_time"]=> string(10) "1635909770" ["list_order"]=> string(10) "1558972800" ["update_time"]=> string(10) "1653878188" ["pages"]=> string(1) "1" ["html_view_url_rule"]=> string(0) "" ["template"]=> string(0) "" ["views"]=> string(4) "1571" ["score"]=> string(1) "0" ["level"]=> string(1) "0" ["level_time"]=> string(1) "0" ["comments"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(344) "    陈石卿,男,1990年6月参加工作,从事临床麻醉21年。2012年开始成为一名疼痛科医生,组建湘南学院附属医院疼痛科。现任湘南学院附属医院疼痛科主任,副主任医师,湖南省疼痛医学会软组织疼痛治疗组成员,湖南省风湿与疼痛中西医疼痛专科联盟常" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["config"]=> array(1) { ["allow_ip"]=> array(4) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["area_ip"]=> array(0) { } ["ruleoutip"]=> array(0) { } } } ["custom_a"]=> string(144) "颈肩腰膝等各种慢性疼痛;原发性三叉神经痛及带状疱疹后神经痛等神经病理性疼痛;交感神经紊乱性疾病。" ["custom_b"]=> string(0) "" ["custom_c"]=> string(0) "" ["custom_d"]=> string(0) "" ["custom_e"]=> string(0) "" ["starttime"]=> string(0) "" ["endtime"]=> string(0) "" ["iid"]=> string(4) "3371" ["page"]=> string(1) "1" ["addon_title"]=> string(0) "" ["addon_frame"]=> string(54) "http://www.xnxy120.com/uploadfile/38743a8f63b22b6f.jpg" ["addon_summary"]=> string(344) "    陈石卿,男,1990年6月参加工作,从事临床麻醉21年。2012年开始成为一名疼痛科医生,组建湘南学院附属医院疼痛科。现任湘南学院附属医院疼痛科主任,副主任医师,湖南省疼痛医学会软组织疼痛治疗组成员,湖南省风湿与疼痛中西医疼痛专科联盟常" ["ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["last_update_ip"]=> string(13) "220.170.143.7" ["content"]=> string(3759) "    陈石卿,男,1990年6月参加工作,从事临床麻醉21年。2012年开始成为一名疼痛科医生,组建湘南学院附属医院疼痛科。现任湘南学院附属医院疼痛科主任,副主任医师,湖南省疼痛医学会软组织疼痛治疗组成员,湖南省风湿与疼痛中西医疼痛专科联盟常务理事,郴州市疼痛医学会副主任委员。郴州市第一个建立疼痛科病房的人。

    专业特长:

    1、擅长带状疱疹及带状疱疹后神经痛、自创的“神经根周围注射阿昔洛韦”治疗带状疱疹,在国内领先,比国家制定的”带状疱疹治疗指南”规定的最快7天,还要提前2天治愈,而且几乎不留下后遗神经痛。带状疱疹后神经痛,在此却步。

    2、各种慢性疼痛。特别在“颈肩腰腿痛”、关节疼痛治疗效果好。

    3、疑难杂症:面肌抽动、面瘫、糖尿病足;下蹲和迈步困难、四肢麻木乏力抽筋、手脚火烧感冰凉感;头晕、头痛、失眠;尿失症、运动损伤、幻肢痛和残肢痛,人体姿态失衡(高低肩、富贵包、脊柱侧弯、斜颈、长短腿、外八字脚、内八字脚)等。

    核心技术:

    1、“肌筋膜疼痛触发点诊疗技术“国内领先,郴州独家所有。

    2、“正清风痛宁三联序贯疗法”省内领先,郴州独家所有。

    3、神经根阻滞,郴州掌握此技术的人屈指可数。

    诊治思路:

    理论新颖,理念独特,治疗独具匠心。

    服务理念:

    消除疼痛,快乐一生。

    服务宗旨:

    优质、高效、安全、价廉。
" ["custom_f"]=> string(9) "疼痛科" ["custom_g"]=> string(15) "副主任医师" ["custom_h"]=> string(11) "13873556886" ["custom_i"]=> string(0) "" ["custom_j"]=> string(0) "" ["ever_verified"]=> string(1) "1" ["allow_comment"]=> string(1) "1" ["allow_mood"]=> string(1) "1" ["credit"]=> string(1) "1" ["credit_type"]=> string(1) "0" ["digg"]=> string(1) "0" ["trample"]=> string(1) "0" ["#category"]=> &array(42) { ["id"]=> int(1090) ["parent"]=> int(994) ["name"]=> string(9) "疼痛科" ["letter"]=> string(1) "t" ["model"]=> string(7) "article" ["url"]=> string(11) "/html/1090/" ["domain"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(0) "" ["type"]=> string(1) "2" ["item_count"]=> string(1) "1" ["htmlize"]=> string(1) "1" ["html_list_url_rule"]=> string(42) "{$core_url}/html/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_list_url_rule_mobile"]=> string(39) "{$core_m_url}/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_view_url_rule"]=> string(67) "{$core_url}/html/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["html_view_url_rule_mobile"]=> string(64) "{$core_m_url}/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["path"]=> string(39) "linchuangkeshi/keshizhuanjia/tengtongke" ["page_size"]=> string(2) "30" ["list_template"]=> string(19) "article/list_expert" ["list_template_mobile"]=> string(19) "article/list_mobile" ["view_template"]=> string(19) "article/view_expert" ["view_template_mobile"]=> string(19) "article/view_mobile" ["item_template"]=> string(32) "common/pic_title_summary/list014" ["item_template_mobile"]=> string(11) "mobile/list" ["display_order"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["need_password"]=> string(1) "0" ["category_password"]=> string(0) "" ["list_all_model"]=> string(1) "0" ["CONFIG"]=> array(24) { ["direct_to_category_id"]=> int(0) ["target"]=> string(6) "_blank" ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["enable_show"]=> int(0) ["orderby"]=> string(5) "level" ["orderby_desc"]=> int(0) ["list_title_length"]=> int(120) ["list_title_length_mobile"]=> int(40) ["list_title_length_dot"]=> string(1) "0" ["list_title_length_mobile_dot"]=> string(1) "0" ["list_pages_template"]=> string(0) "" ["list_pages_template_mobile"]=> string(20) "page_template_mobile" ["view_pages_template"]=> string(18) "base_page_template" ["navigation"]=> string(0) "" ["summary"]=> string(0) "" ["copyright"]=> string(0) "" ["linkurl"]=> string(0) "" ["need_login"]=> int(0) ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } ["fee"]=> array(2) { ["credit"]=> int(0) ["credit_type"]=> int(0) } ["administrator"]=> array(0) { } } ["parents"]=> array(2) { [0]=> int(895) [1]=> int(994) } ["enable_show"]=> int(0) ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["allow_ip_enabled"]=> int(0) ["attachment_type"]=> int(0) ["authority"]=> array(0) { } ["authority_viewer"]=> array(0) { } ["m_url"]=> string(32) "http://yiyuan.php168.net/m/1090/" } ["source_name"]=> string(11) "[db:来源]" ["source_url"]=> string(0) "" }

陈石卿/

科室

疼痛科

职称

副主任医师

联系电话

13873556886

电子邮件

简介

    陈石卿,男,1990年6月参加工作,从事临床麻醉21年。2012年开始成为一名疼痛科医生,组建湘南学院附属医院疼痛科。现任湘南学院附属医院疼痛科主任,副主任医师,湖南省疼痛医学会软组织疼痛治疗组成员,湖南省风湿与疼痛中西医疼痛专科联盟常务理事,郴州市疼痛医学会副主任委员。郴州市第一个建立疼痛科病房的人。

    专业特长:

    1、擅长带状疱疹及带状疱疹后神经痛、自创的“神经根周围注射阿昔洛韦”治疗带状疱疹,在国内领先,比国家制定的”带状疱疹治疗指南”规定的最快7天,还要提前2天治愈,而且几乎不留下后遗神经痛。带状疱疹后神经痛,在此却步。

    2、各种慢性疼痛。特别在“颈肩腰腿痛”、关节疼痛治疗效果好。

    3、疑难杂症:面肌抽动、面瘫、糖尿病足;下蹲和迈步困难、四肢麻木乏力抽筋、手脚火烧感冰凉感;头晕、头痛、失眠;尿失症、运动损伤、幻肢痛和残肢痛,人体姿态失衡(高低肩、富贵包、脊柱侧弯、斜颈、长短腿、外八字脚、内八字脚)等。

    核心技术:

    1、“肌筋膜疼痛触发点诊疗技术“国内领先,郴州独家所有。

    2、“正清风痛宁三联序贯疗法”省内领先,郴州独家所有。

    3、神经根阻滞,郴州掌握此技术的人屈指可数。

    诊治思路:

    理论新颖,理念独特,治疗独具匠心。

    服务理念:

    消除疼痛,快乐一生。

    服务宗旨:

    优质、高效、安全、价廉。
    陈石卿,男,1990年6月参加工作,从事临床麻醉21年。2012年开始成为一名疼痛科医生,组建湘南学院附属医院疼痛科。现任湘南学院附属医院疼痛科主任,副主任医师,湖南省疼痛医学会软组织疼痛治疗组成员,湖南省风湿与疼痛中西医疼痛专科联盟常... 更多内容