array(72) { ["id"]=> string(4) "3325" ["model"]=> string(7) "article" ["cid"]=> string(4) "1080" ["uid"]=> string(1) "4" ["username"]=> string(6) "admin5" ["title"]=> string(9) "胡小毛" ["title_color"]=> string(0) "" ["title_bold"]=> string(1) "0" ["sub_title"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(10) "nopic2.jpg" ["verify_frame"]=> string(0) "" ["attachment_pdf"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["attributes"]=> string(1) "6" ["summary"]=> string(371) "主治医师,硕士研究生,毕业于暨南大学内科学专业,现为暨南大学在职博士。担任郴州市抗癌协会肿瘤放射治疗专业委员会常务委员,郴州市抗癌协会血液肿瘤专业委员会委员。2019年到华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤放射治疗专业进修半年。从事肿瘤临床诊疗工作9年" ["source"]=> string(11) "[db:来源]" ["author"]=> string(11) "[db:作者]" ["author_x"]=> string(0) "" ["author_y"]=> string(0) "" ["author_z"]=> string(0) "" ["authority"]=> string(0) "" ["editer"]=> string(11) "[db:编辑]" ["keywords"]=> string(0) "" ["verified"]=> string(1) "1" ["verifier"]=> string(6) "admin5" ["verify_time"]=> string(1) "0" ["timestamp"]=> string(10) "1611072000" ["create_time"]=> string(10) "1635907960" ["list_order"]=> string(10) "1611072000" ["update_time"]=> string(10) "1635907960" ["pages"]=> string(1) "1" ["html_view_url_rule"]=> string(0) "" ["template"]=> string(0) "" ["views"]=> string(4) "2165" ["score"]=> string(1) "0" ["level"]=> string(1) "0" ["level_time"]=> string(1) "0" ["comments"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(371) "主治医师,硕士研究生,毕业于暨南大学内科学专业,现为暨南大学在职博士。担任郴州市抗癌协会肿瘤放射治疗专业委员会常务委员,郴州市抗癌协会血液肿瘤专业委员会委员。2019年到华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤放射治疗专业进修半年。从事肿瘤临床诊疗工作9年" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["config"]=> array(1) { ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> int(0) ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } } ["custom_a"]=> string(93) "头颈部肿瘤、肺癌、乳腺癌、宫颈癌、结直肠癌等实体肿瘤的诊治工作" ["custom_b"]=> string(0) "" ["custom_c"]=> string(0) "" ["custom_d"]=> string(0) "" ["custom_e"]=> string(0) "" ["starttime"]=> string(0) "" ["endtime"]=> string(0) "" ["iid"]=> string(4) "3325" ["page"]=> string(1) "1" ["addon_title"]=> string(0) "" ["addon_frame"]=> string(10) "nopic2.jpg" ["addon_summary"]=> string(371) "主治医师,硕士研究生,毕业于暨南大学内科学专业,现为暨南大学在职博士。担任郴州市抗癌协会肿瘤放射治疗专业委员会常务委员,郴州市抗癌协会血液肿瘤专业委员会委员。2019年到华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤放射治疗专业进修半年。从事肿瘤临床诊疗工作9年" ["ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["last_update_ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["content"]=> string(607) "主治医师,硕士研究生,毕业于暨南大学内科学专业,现为暨南大学在职博士。担任郴州市抗癌协会肿瘤放射治疗专业委员会常务委员,郴州市抗癌协会血液肿瘤专业委员会委员。2019年到华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤放射治疗专业进修半年。从事肿瘤临床诊疗工作9年,具有较丰富的临床工作经验,擅长头颈部肿瘤、肺癌、乳腺癌、宫颈癌、结直肠癌等实体肿瘤的诊治工作,在sci及中文科技核心刊物发表多篇论文。" ["custom_f"]=> string(12) "肿瘤二科" ["custom_g"]=> string(12) "主治医师" ["custom_h"]=> string(0) "" ["custom_i"]=> string(0) "" ["custom_j"]=> string(0) "" ["ever_verified"]=> string(1) "1" ["allow_comment"]=> string(1) "1" ["allow_mood"]=> string(1) "1" ["credit"]=> string(1) "0" ["credit_type"]=> string(1) "0" ["digg"]=> string(1) "0" ["trample"]=> string(1) "0" ["#category"]=> &array(42) { ["id"]=> int(1080) ["parent"]=> int(994) ["name"]=> string(12) "肿瘤二科" ["letter"]=> string(1) "z" ["model"]=> string(7) "article" ["url"]=> string(11) "/html/1080/" ["domain"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(0) "" ["type"]=> string(1) "2" ["item_count"]=> string(1) "3" ["htmlize"]=> string(1) "1" ["html_list_url_rule"]=> string(42) "{$core_url}/html/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_list_url_rule_mobile"]=> string(39) "{$core_m_url}/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_view_url_rule"]=> string(67) "{$core_url}/html/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["html_view_url_rule_mobile"]=> string(64) "{$core_m_url}/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["path"]=> string(41) "linchuangkeshi/keshizhuanjia/zhongliuerke" ["page_size"]=> string(2) "30" ["list_template"]=> string(19) "article/list_expert" ["list_template_mobile"]=> string(19) "article/list_mobile" ["view_template"]=> string(19) "article/view_expert" ["view_template_mobile"]=> string(19) "article/view_mobile" ["item_template"]=> string(32) "common/pic_title_summary/list014" ["item_template_mobile"]=> string(11) "mobile/list" ["display_order"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["need_password"]=> string(1) "0" ["category_password"]=> string(0) "" ["list_all_model"]=> string(1) "0" ["CONFIG"]=> array(24) { ["direct_to_category_id"]=> int(0) ["target"]=> string(6) "_blank" ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["enable_show"]=> int(0) ["orderby"]=> string(5) "level" ["orderby_desc"]=> int(0) ["list_title_length"]=> int(120) ["list_title_length_mobile"]=> int(40) ["list_title_length_dot"]=> string(1) "0" ["list_title_length_mobile_dot"]=> string(1) "0" ["list_pages_template"]=> string(0) "" ["list_pages_template_mobile"]=> string(20) "page_template_mobile" ["view_pages_template"]=> string(18) "base_page_template" ["navigation"]=> string(0) "" ["summary"]=> string(0) "" ["copyright"]=> string(0) "" ["linkurl"]=> string(0) "" ["need_login"]=> int(0) ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } ["fee"]=> array(2) { ["credit"]=> int(0) ["credit_type"]=> int(0) } ["administrator"]=> array(0) { } } ["parents"]=> array(2) { [0]=> int(895) [1]=> int(994) } ["enable_show"]=> int(0) ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["allow_ip_enabled"]=> int(0) ["attachment_type"]=> int(0) ["authority"]=> array(0) { } ["authority_viewer"]=> array(0) { } ["m_url"]=> string(32) "http://yiyuan.php168.net/m/1080/" } ["source_name"]=> string(11) "[db:来源]" ["source_url"]=> string(0) "" }

胡小毛/

科室

肿瘤二科

职称

主治医师

联系电话

电子邮件

简介

主治医师,硕士研究生,毕业于暨南大学内科学专业,现为暨南大学在职博士。担任郴州市抗癌协会肿瘤放射治疗专业委员会常务委员,郴州市抗癌协会血液肿瘤专业委员会委员。2019年到华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤放射治疗专业进修半年。从事肿瘤临床诊疗工作9年,具有较丰富的临床工作经验,擅长头颈部肿瘤、肺癌、乳腺癌、宫颈癌、结直肠癌等实体肿瘤的诊治工作,在sci及中文科技核心刊物发表多篇论文。
主治医师,硕士研究生,毕业于暨南大学内科学专业,现为暨南大学在职博士。担任郴州市抗癌协会肿瘤放射治疗专业委员会常务委员,郴州市抗癌协会血液肿瘤专业委员会委员。2019年到华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤放射治疗专业进修半年。从事肿瘤临床诊疗工作9年... 更多内容